Tư vấn khảo sát,lập dự án đầu tư và lập TKBVTC - TDT xây dựng công trình --  Cung cấp, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng máy kiểm phẩm tự động tại Công ty TNHH MTV In Bao Bì Khatoco. --  Gói thầu B Thiết bị phòng học lý thuyết, các phòng học bộ môn. --  gói thầu số 27: Mở rộng đoạn Km 60+410– Km 63 --  Thông báo mời thầu: Mua sắm thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm, áp suất không khí phục vụ DC test --  Thiết bị đóng cắt các lọai --  Máy vi tính, máy in --  Thông báo mời thầu: thông báo mời chào hàng --  Thông báo mời thầu: Gói thầu 74: Cung cấp thiết bị Radio UHF --  Thông báo mời thầu: Gói thầu số 74: Mua sắm công tơ điện tử RF đợt 1 năm 2014 --  "Gói thầu: Mua sắm các loại thùng cầu dao, sắt hình gia công và một số phụ kiện lưới điện cho nhu cầu SXKD đợt 2 năm 2013" --  Gói thầu số 83:Khoan, cung cấp và lắp đặt con lắc tại đập phục vụ đo chuyển vị đập-Công trình thủy điện Sông Tranh 2 --  LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN LẠNH -ĐIỆN TỬ -ĐIỆN GIA DỤNG -VIỂN THÔNG -GIẢI TRÍ  --  MOTOR ABB,ABM,GIAM TOC GONGJI,MAY THOI KHI GREENCO,MAY BOM HAWARA --  Gói thầu số 3: Phụ kiện -- 
Trang chủ Liên hệ Hỏi đáp  
Ngày tháng:23-09-2014
Tỉnh thành
Miền Bắc
Miền Nam
Miền Trung
Lĩnh vực
Mua sắm hàng hóa
Tư vấn
Xây lắp
Tin nổi bật
Đấu thầu điện tử sẽ giúp chi tiêu công tiết kiệm hơn
Kỷ nguyên của bán lẻ, sự giao du và Internet
Kinh nghiệm khi đầu tư vào các giải pháp công nghệ thông tin
Hỏi đáp View all  
Ký hợp đồng khi trúng thầu
Nội dung của Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh
Thẩm định đấu thầu
Về áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp
Hồ sơ yêu cầu khi chỉ định thầu
Hiệu chỉnh sai lệch đối với HSDT
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh

Kỹ thuật

 
Hỏi đáp
Chủ đề: Ký hợp đồng khi trúng thầu
Nội dung: 

Bạn Cao Bích Thủy ở địa chỉ e-mail: thuyctb@yahoo.com.au có câu hỏi như sau:

Công ty A được chọn làm đơn vị trúng thầu cung cấp hàng hóa, nhưng Công ty A không trực tiếp ký hợp đồng với Bên mời thầu mà ủy quyền cho Xí nghiệp B ký hợp đồng. Xí nghiệp B là một đơn vị thuộc Công ty A phụ trách toàn bộ việc cung cấp loại hàng hóa như yêu cầu của Bên mời thầu, có con dấu và mã số thuế riêng nhưng hạch toán phụ thuộc. Hỏi việc Bên mời thầu ký hợp đồng với Xí nghiệp B có đúng quy định không?

Trả lời:

Trong trường hợp này Công ty A là nhà thầu tham dự thầu thì phải có trách nhiệm ký hợp đồng. Khi thực hiện hợp đồng, Công ty A giao cho Xí nghiệp B cung cấp hàng hóa theo hợp đồng thì chấp nhận được. Việc Bên mời thầu ký hợp đồng với Xí nghiệp B là sơ hở về pháp lý, khi xảy ra rủi ro không có cơ sở để đảm bảo.
Theo dauthau.mpi.gov.vn
Chủ đề: Nội dung của Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh
Nội dung: 

Bạn Lê Thăng Long ở địa chỉ e-mail: tlong@vdc.com.vn có câu hỏi như sau:

Một bộ hồ sơ mua sắm hàng hóa theo phương thức chào hàng cạnh tranh cần phải có những nội dung gì?

Trả lời:

Chào hàng cạnh tranh là một trong 7 hình thức lựa chọn nhà thầu được quy định trong Quy chế Đấu thầu hiện hành (Điều 3 khoản 4, NĐ 88/CP). Theo đó, việc áp dụng hình thức này được thực hiện đối với những gói thầu có giá dưới 2 tỷ đồng để mua sắm các loại hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật đã được tiêu chuẩn hóa.

Như vậy, điều kiện để áp dụng hình thức này là:

- Có kế hoạch đấu thầu được duyệt;

- Giá gói thầu dưới 2 tỷ đồng;

- Hàng hóa cần mua phải là loại hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật đã được tiêu chuẩn hóa.

Để thực hiện việc chào hàng, bên mời thầu phải lập hồ sơ yêu cầu chào hàng bao gồm các nội dung yêu cầu về số lượng hàng hóa, tiêu chuẩn kỹ thuật của hàng hóa, thời hạn cung cấp, thời hạn hiệu lực của hồ sơ báo giá, thời gian nộp báo giá và các nội dung cần thiết khác. Hồ sơ yêu cầu chào hàng có nội dung tương tự như hồ sơ mời thầu, song một số nội dung cần được rút gọn để đảm bảo đơn giản hóa quá trình thực hiện. Đề nghị tham khảo Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa do Bộ KH&ĐT ban hành kèm theo Quyết định số 909/2005/QĐ-BKH ngày 13/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trên cơ sở hồ sơ báo giá được phê duyệt, bên mời thầu gửi hồ sơ yêu cầu chào hàng cho các nhà thầu để đảm bảo nhận được tối thiểu 3 hồ sơ báo giá từ 3 nhà thầu khác

Chủ đề: Thẩm định đấu thầu
Nội dung: 

Bạn Phạm Hùng Thái ở địa chỉ e-mail: thaiph.hq@vietsov.com.vn có câu hỏi như sau:

 

            1. Thẩm định đấu thầu theo Luật đấu thầu có hiệu lực từ ngày 1/4/2006 có là quy định bắt buộc hay không? Và, nếu là bắt buộc thì cần kiểm soát việc thực hiện quy định này như thế nào cho thích hợp đối với doanh nghiệp nhà nước được người có thẩm quyền hoặc chủ đầu tư phân cấp (giao quyền)? Nếu người được giao quyền nói trên cho là không cần thiết phải thẩm định thì có vi phạm quy định của pháp luật không?  

2. Khoản 39 Điều 4 của Luật đấu thầu đã định nghĩa "Thẩm định đấu thầu là việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định về KHĐT, HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu để làm cơ sở cho người có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của Luật này". Việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu không phải là đánh giá lại HSDT". Đề nghị giải thích rõ nội dung pháp lý "không phải là đánh giá lại" khác với việc "kiểm tra và đánh giá" theo định nghĩa nói trên.  

3. Bên mời thầu muốn mua một loại thiết bị do nước ngoài sản xuất (ví dụ như máy nén khí Atlas Copco) đã tổ chức đấu thầu giữa các công ty thương mại, dịch vụ, ... không phải là các đại lý (đại lý chính thức của nhà sản xuất Atlas Copco được mời nhưng không tham dự). Tất cả đều chào loại sản phẩm nói trên và bên mời thầu cũng đã chọn được một trong số các nhà thầu trên trúng thầu. Vấn đề tôi muốn hỏi là các nhà thầu tham dự trong trường hợp này có phù hợp với Quy chế đấu thầu hay không?  

4. Ai là người thẩm định dự toán gói thầu? Dự toán được lập trên những cơ sở dữ liệu thông tin nào để giá gói thầu được coi là hợp thức và đủ tin cậy?  

Trả lời : 1. Về một số nội dung liên quan tới Luật đấu thầu:  

a) Luật đấu thầu có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2006. Theo đó, việc thẩm định được thực hiện cho 3 nội dung kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu. Việc thẩm định này là bắt buộc. Đây là một nội dung trong quá trình thực hiện đấu thầu được quy định tại Điều 4 khoản 4 Luật đấu thầu.  

b) Khi đánh giá HSDT, Bên mời thầu hoặc Tổ chuyên gia phải căn cứ vào TCĐG và các yêu cầu khác nêu trong HSMT. Nguyên tắc, phương pháp, quy trình đánh giá được quy định tại Điều 28, Điều 29 và Điều 35 của Luật đấu thầu.  

2. Trong khi chờ Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu, xin trả lời một số nội dung của câu hỏi căn cứ theo Quy chế Đấu thầu hiện hành và Thông tư hướng dẫn kèm theo, cụ thể như sau:  

a) Về nội dung thẩm định KQĐT, căn cứ Thông tư số 04/2000/TT-BKH, ngày 26/5/2005 của Bộ KH&ĐT về hướng dẫn thực hiện Quy chế đấu thầu thì:  

-        Việc thẩm định kết quả đấu thầu không phải là việc đánh giá lại HSDT;  

-        Mục tiêu của việc thẩm định nhằm tạo cơ sở cho người có thẩm quyền xem xét, phê duyệt KQĐT  

-        Nội dung công tác thẩm định kết quả đấu thầu là việc kiểm tra những căn cứ pháp lý đối với việc tổ chức đấu thầu; Quy trình và thời gian tổ chức đấu thầu; Nội dung đánh giá HSDT; Những nội dung còn chưa rõ trong hồ sơ trình duyệt KQĐT; Những ý kiến đánh giá khác nhau của các thành viên trong Tổ chuyên gia...  

3. Tư cách pháp lý của nhà thầu được quy định tại NĐ 66/CP (Điều 1 Khoản 2) và được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư 01/BKH (Phần 1).  

4. Đối với việc thẩm định dự toán của gói thầu, đề nghị nghiên cứu Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn kèm theo.
Theo dauthau.mpi.gov.vn
Chủ đề: Về áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp
Nội dung: 

Bạn Nguyễn Minh Tuấn ở địa chỉ e-mail: minhtuan_vtn@vnpt.com.vn có câu hỏi như sau:

Đơn vị chúng tôi đã thực hiện đấu thầu rộng rãi mua thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh, hợp đồng đã thực hiện xong được hơn 03 tháng (dưới 01 năm và chỉ có 01 đơn vị duy nhất cung cấp loại thiết bị này). Để phục vụ sản xuất kinh doanh theo nhu cầu của khách hàng, đơn vị cấp dưới đề nghị mua bổ sung thêm thiết bị cùng chủng loại với hợp đồng đã thực hiện xong ở trên, với giá trị trước thuế lớn hơn 1 tỷ đồng (lớn hơn so với giá trị hợp đồng đã thực hiện khoảng 26,6%). Để có thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh được kịp thời, đơn vị chúng tôi áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp được không?  

Trả lời : Quy chế đấu thầu hiện hành (NĐ88/CP, Điều 4 khoản 5) đã quy định về hình thức mua sắm trực tiếp. Theo đó, hình thức này được áp dụng trong trường hợp bổ sung hợp đồng cũ đã thực hiện xong (dưới 1 năm) hoặc bổ sung hợp đồng đang thực hiện khi chủ đầu tư có nhu cầu tăng thêm số lượng hàng hóa hoặc khối lượng công việc mà trước đó đã tiến hành đấu thầu. Đơn giá đối với các nội dung công việc áp dụng mua sắm trực tiếp không được vượt đơn giá của các nội dung tương ứng trong hợp đồng đã ký trước đó. Trước khi ký hợp đồng, nhà thầu phải chứng minh có đủ năng lực về kỹ thuật và tài chính để thực hiện hợp đồng.  

Trường hợp của đơn vị Bạn, nếu thấy đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên thì báo cáo với người có thẩm quyền xém xét, quyết định trong kế hoạch đấu thầu làm căn cứ cho việc thực hiện.
Theo dauthau.mpi.gov.vn
Chủ đề: Hồ sơ yêu cầu khi chỉ định thầu
Nội dung:  Hỏi: Về việc lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu, tên hồ sơ ghi là Hồ sơ mời thầu hay hồ sơ chỉ định thầu. Các quyết định thành lập tổ chuyên gia đấu thầu, phê duyệt HSMT, kết quả đấu thầu... phải ghi cụ thể là phê duyệt hồ sơ chỉ định thầu, tổ chuyên gia chỉ định thầu?  

- Khi đấu thầu khảo sát địa chất công trình có cần phải đợi kết quả trúng thầu tư vấn thiết kế hay không (nhiệm vụ khảo sát do thiết kế lập)?  

Trả lời : Về hình thức chỉ định thầu, Thông tư 01/TT-BKH (Phần 8, Mục I) quy định, khi thực hiện chỉ định thầu, chủ dự án phải đưa ra các yêu cầu đối với gói thầu (tương tự như hồ sơ mời thầu). Có thể gọi là "Hồ sơ yêu cầu". Tuy chỉ định thầu là một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu song đặc thù là chỉ có một nhà thầu vì vậy trong Hồ sơ yêu cầu, quyết định thành lập tổ chuyên gia, phê duyệt kết quả... đều cần thể hiện là cho hình thức chỉ định thầu để tránh nhầm lẫn với các hình thức lựa chọn khác.  

Về nội dung khảo sát địa chất công trình cần làm rõ là cho mục đích gì. Nếu khảo

Trang 1/2: [1] 2 »
Đăng nhập
Emails
Mật khẩu
 
Đăng ký

Quảng Cáo

Tập đoàn điện lực Việt Nam

Công ty Viễn thông Viettel

Công ty Hyundai Nam Việt

Công Ty Cổ phần Ba An

VKX
   
Phiên bản thử nghiệm của mạng rao vặt đấu thầu Việt Nam
Hiện tại chúng tôi đang xin cấp phép hoạt động của Bộ TTTT
Mọi hình thức sử dụng thông tin của Website đều ghi rõ nguồn: dauthauvn.com
Mọi liên hệ thông tin và quảng cáo xin vui lòng liên hệ qua email: info@ dauthauvn.com hoặc dauthauvn@gmail.com