Tư vấn khảo sát,lập dự án đầu tư và lập TKBVTC - TDT xây dựng công trình --  Cung cấp, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng máy kiểm phẩm tự động tại Công ty TNHH MTV In Bao Bì Khatoco. --  Gói thầu B Thiết bị phòng học lý thuyết, các phòng học bộ môn. --  gói thầu số 27: Mở rộng đoạn Km 60+410– Km 63 --  Thông báo mời thầu: Mua sắm thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm, áp suất không khí phục vụ DC test --  Thiết bị đóng cắt các lọai --  Máy vi tính, máy in --  Thông báo mời thầu: thông báo mời chào hàng --  Thông báo mời thầu: Gói thầu 74: Cung cấp thiết bị Radio UHF --  Thông báo mời thầu: Gói thầu số 74: Mua sắm công tơ điện tử RF đợt 1 năm 2014 --  "Gói thầu: Mua sắm các loại thùng cầu dao, sắt hình gia công và một số phụ kiện lưới điện cho nhu cầu SXKD đợt 2 năm 2013" --  Gói thầu số 83:Khoan, cung cấp và lắp đặt con lắc tại đập phục vụ đo chuyển vị đập-Công trình thủy điện Sông Tranh 2 --  LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN LẠNH -ĐIỆN TỬ -ĐIỆN GIA DỤNG -VIỂN THÔNG -GIẢI TRÍ  --  MOTOR ABB,ABM,GIAM TOC GONGJI,MAY THOI KHI GREENCO,MAY BOM HAWARA --  Gói thầu số 3: Phụ kiện -- 
Trang chủ Liên hệ Hỏi đáp  
Ngày tháng:21-09-2014
Tỉnh thành
Miền Bắc
Miền Nam
Miền Trung
Lĩnh vực
Mua sắm hàng hóa
Tư vấn
Xây lắp
Tin nổi bật
Đấu thầu điện tử sẽ giúp chi tiêu công tiết kiệm hơn
Kỷ nguyên của bán lẻ, sự giao du và Internet
Kinh nghiệm khi đầu tư vào các giải pháp công nghệ thông tin
Hỏi đáp View all  
Ký hợp đồng khi trúng thầu
Nội dung của Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh
Thẩm định đấu thầu
Về áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp
Hồ sơ yêu cầu khi chỉ định thầu
Hiệu chỉnh sai lệch đối với HSDT
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh

Kỹ thuật

 
Hỏi đáp
Chủ đề: Thẩm định đấu thầu
Nội dung: 

Bạn Phạm Hùng Thái ở địa chỉ e-mail: thaiph.hq@vietsov.com.vn có câu hỏi như sau:

 

            1. Thẩm định đấu thầu theo Luật đấu thầu có hiệu lực từ ngày 1/4/2006 có là quy định bắt buộc hay không? Và, nếu là bắt buộc thì cần kiểm soát việc thực hiện quy định này như thế nào cho thích hợp đối với doanh nghiệp nhà nước được người có thẩm quyền hoặc chủ đầu tư phân cấp (giao quyền)? Nếu người được giao quyền nói trên cho là không cần thiết phải thẩm định thì có vi phạm quy định của pháp luật không?  

2. Khoản 39 Điều 4 của Luật đấu thầu đã định nghĩa "Thẩm định đấu thầu là việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định về KHĐT, HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu để làm cơ sở cho người có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của Luật này". Việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu không phải là đánh giá lại HSDT". Đề nghị giải thích rõ nội dung pháp lý "không phải là đánh giá lại" khác với việc "kiểm tra và đánh giá" theo định nghĩa nói trên.  

3. Bên mời thầu muốn mua một loại thiết bị do nước ngoài sản xuất (ví dụ như máy nén khí Atlas Copco) đã tổ chức đấu thầu giữa các công ty thương mại, dịch vụ, ... không phải là các đại lý (đại lý chính thức của nhà sản xuất Atlas Copco được mời nhưng không tham dự). Tất cả đều chào loại sản phẩm nói trên và bên mời thầu cũng đã chọn được một trong số các nhà thầu trên trúng thầu. Vấn đề tôi muốn hỏi là các nhà thầu tham dự trong trường hợp này có phù hợp với Quy chế đấu thầu hay không?  

4. Ai là người thẩm định dự toán gói thầu? Dự toán được lập trên những cơ sở dữ liệu thông tin nào để giá gói thầu được coi là hợp thức và đủ tin cậy?  

Trả lời : 1. Về một số nội dung liên quan tới Luật đấu thầu:  

a) Luật đấu thầu có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2006. Theo đó, việc thẩm định được thực hiện cho 3 nội dung kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu. Việc thẩm định này là bắt buộc. Đây là một nội dung trong quá trình thực hiện đấu thầu được quy định tại Điều 4 khoản 4 Luật đấu thầu.  

b) Khi đánh giá HSDT, Bên mời thầu hoặc Tổ chuyên gia phải căn cứ vào TCĐG và các yêu cầu khác nêu trong HSMT. Nguyên tắc, phương pháp, quy trình đánh giá được quy định tại Điều 28, Điều 29 và Điều 35 của Luật đấu thầu.  

2. Trong khi chờ Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu, xin trả lời một số nội dung của câu hỏi căn cứ theo Quy chế Đấu thầu hiện hành và Thông tư hướng dẫn kèm theo, cụ thể như sau:  

a) Về nội dung thẩm định KQĐT, căn cứ Thông tư số 04/2000/TT-BKH, ngày 26/5/2005 của Bộ KH&ĐT về hướng dẫn thực hiện Quy chế đấu thầu thì:  

-        Việc thẩm định kết quả đấu thầu không phải là việc đánh giá lại HSDT;  

-        Mục tiêu của việc thẩm định nhằm tạo cơ sở cho người có thẩm quyền xem xét, phê duyệt KQĐT  

-        Nội dung công tác thẩm định kết quả đấu thầu là việc kiểm tra những căn cứ pháp lý đối với việc tổ chức đấu thầu; Quy trình và thời gian tổ chức đấu thầu; Nội dung đánh giá HSDT; Những nội dung còn chưa rõ trong hồ sơ trình duyệt KQĐT; Những ý kiến đánh giá khác nhau của các thành viên trong Tổ chuyên gia...  

3. Tư cách pháp lý của nhà thầu được quy định tại NĐ 66/CP (Điều 1 Khoản 2) và được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư 01/BKH (Phần 1).  

4. Đối với việc thẩm định dự toán của gói thầu, đề nghị nghiên cứu Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn kèm theo.
Theo dauthau.mpi.gov.vn
Đăng nhập
Emails
Mật khẩu
 
Đăng ký

Quảng Cáo

Tập đoàn điện lực Việt Nam

Công ty Viễn thông Viettel

Công ty Hyundai Nam Việt

Công Ty Cổ phần Ba An

VKX
   
Phiên bản thử nghiệm của mạng rao vặt đấu thầu Việt Nam
Hiện tại chúng tôi đang xin cấp phép hoạt động của Bộ TTTT
Mọi hình thức sử dụng thông tin của Website đều ghi rõ nguồn: dauthauvn.com
Mọi liên hệ thông tin và quảng cáo xin vui lòng liên hệ qua email: info@ dauthauvn.com hoặc dauthauvn@gmail.com